ศูนย์สุขภาพสัตว์รังสิต

ตรวจรักษาโดยสัตวแพทย์ ใบประกอบโรคศิลป์ ชั้น 1

เวลาทำการ :

10:00 – 21:00 ทุกวัน

ศูนย์ ธัญบุรี คลอง 3

099-0555-108

ศูนย์ หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์

061-434-3967

ราคาและโปรแกรมวัคซีนแมว

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานในแมวเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้น้องแมวลดโอกาสป่วยได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาแมวสุดรักของเราได้ในอนาคต ศูนย์สุขภาพสัตว์รังสิต ให้บริการฉีดวัคซีนโดยสัตวแพทย์ โดยขณะนี้มีให้บริการ 2 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ย่านรังสิต ลำลูกกา ธัญบุรี คลองหลวง เพื่อให้เจ้าของได้รับวัคซีนคุณภาพ ผ่านมาตรฐานทั้งในและนอกประเทศ ในราคาที่เข้าถึงได้

ราคาอัพเดทล่าสุด ของปี 2566 

ไข้หัดหวัดแมว

วัคซีนรวมแมว 4 โรค
280 ฿ ต่อเข็ม
 • โรคไข้หัดแมว

  Feline panleukopenia
 • โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น

  Feline Rhinotracheitis
 • โรคช่องปากและลิ้นอักเสบ

  Feline Calicivirus,

  Feline Chlamydia psittaci
 • ปีแรก 3 เข็ม ห่างกัน 3-4 สัปดาห์

  ปีถัดไป ปีละ 1 เข็ม (ประจำปี)
วันซีนพื้นฐาน

พิษสุนัขบ้า

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
100 ฿ ต่อเข็ม
 • โรคพิษสุนัขบ้า | Rabies
 • ปีแรก 3 เข็ม ห่างกัน 3-4 สัปดาห์

  ปีถัดไป ปีละ 1 เข็ม (ประจำปี)
วันซีนพื้นฐาน

ลิวคีเมีย

วัคซีนป้องกันโรคลิวคีเมียแมว
400 ฿ ต่อเข็ม
 • โรคลิวคีเมียในแมว

  Feline leukemia virus
 • ปีแรก 2 เข็ม ห่างกัน 3-4 สัปดาห์

  ปีถัดไป ปีละ 1 เข็ม (ประจำปี)

  * ตรวจเลือดก่อนทำ
วัคซีนแนะนำ

เยื่อบุช่องท้อง

วัคซีนป้องกันโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (FIP)
450 ฿ ต่อโดส
 • โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ

  FIP - Feline Infectious Peritonitis
 • ปีแรกหยด 2 โดส ห่างกัน 4 สัปดาห์

  ปีถัดไปหยดปีละ 1 โดส (ประจำปี)
วัคซีนทางเลือก

โปรแกรมวัคซีนแมวและค่าใช้จ่ายปีแรก

รายละเอียดราคารวม
วัคซีนรวมไข้หัดหวัดแมว เข็ม 1

– เริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือน ( 8 สัปดาห์)
280
วัคซีนลิวคีเมียแมว เข็ม 1 (รวมตรวจเลือด)

– อายุ 2 เดือนครึ่ง ( 10 สัปดาห์ )
– ครั้งแรกตรวจเลือดหาเชื้อก่อนทำวัคซีน ทราบผลทันที 3 โรค +650 บาท
— ลิวคีเมีย
— เอดส์แมว
— พยาธิหนอนหัวใจ
(* กรณีหากตรวจพบเชื่อลิวคีเมีย ไม่แนะนำให้ทำวัคซีน)
– ค่าบริการทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลือง +100 บาท
1050
วัคซีนรวมไข้หัดหวัดแมว เข็ม 2 +
วัคซีนพิษสุนัขบ้า เข็ม 1


– อายุ 3 เดือน ( 12 สัปดาห์)
– วัคซีนไข้หัดหวัดแมว 280 บาท
– วัคซีนพิษสุนัขบ้า 100 บาท
380
วัคซีนลิวคีเมียแมว เข็ม 2

– อายุ 3 เดือนครึ่ง ( 14 สัปดาห์ )
350
วัคซีนรวมไข้หัดหวัดแมว เข็ม 3 +
วัคซีนพิษสุนัขบ้า เข็ม 2


– อายุ 3 เดือนครึ่ง ( 14 สัปดาห์)
– วัคซีนไข้หัดหวัดแมว 280 บาท
– วัคซีนพิษสุนัขบ้า 100 บาท
380
รวมค่าใช้จ่าย2,400 บาท

* หมายเหตุ โปรแกรมวัคซีนสามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสัตวแพทย์และสถาณการณ์ การระบาดของโรค

ค่าใช้จ่ายกรณีเพิ่มวัคซีนทางเลือกในปีแรก

รายละเอียดวัคซีนทางเลือกราคารวม
วัคซีนป้องกันโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบโดสที่ 1

– เริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ 4 เดือน ( 16 สัปดาห์) แบบหยดจมูก
450
วัคซีนป้องกันโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบโดสที่ 2

– อายุ 5 เดือน ( 20 สัปดาห์) แบบหยดจมูก
450
รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากโปรแกรมวัคซีนปรกติ900 บาท

โปรแกรมวัคซีนแมวและค่าใช้จ่ายปีถัดไป​

รายละเอียดราคา
วัคซีนพิษสุนัขบ้า 1 เข็ม

– ควรเริ่มทำเมื่อครบปี (นับจากเข็มสุดท้าย)
100
วัคซีนลิวคีเมียแมว 1 เข็ม

– ควรเริ่มทำเมื่อครบปี (นับจากเข็มสุดท้าย)
450
วัคซีนรวมไข้หัดหวัดแมว 1 เข็ม

– ควรเริ่มทำเมื่อครบปี (นับจากเข็มสุดท้าย)
280
รวมค่าใช้จ่าย830 บาท

ค่าใช้จ่ายกรณีเพิ่มวัคซีนทางเลือกในปีถัดไป

รายละเอียดวัคซีนทางเลือกราคารวม
วัคซีนป้องกันโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบโดสที่ 1

– ควรเริ่มทำเมื่อครบปี (นับจากโดสสุดท้าย)
450
รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากโปรแกรมวัคซีนปรกติ450บาท

Q&A : คำถามที่พบบ่อย

วัคซีคลิวคีเมียแมวมีผลต่อการป้องกันโรคเท่านั้น ไม่มีผลต่อการรักษา หากมีตรวจเลือดแล้วพบเชื้อ จะไม่แนะนำให้ทำวัคซีน เพราะส่วนใหญ่นอกจากไม่ช่วยให้ดีขึ้นแล้ว อาจจะเป็นการกระตุ้นให้น้องแมวมีอาการที่แย่ลงได้ค่ะ

สามารถทำต่อได้ โดยนำสมุดวัคซีนประจำตัวน้องแมวมาด้วยค่ะ

ควรทำวัคซีนค่ะ เนื่องจากน้องแมวสามารถติดเชื้อโดยพาหะ อื่นๆ เช่นเจ้าของไปเล่นกับแมวตัวอื่นมา หรือเดินทางออกไปข้างนอกและไปรับเชื้อมาโดยไม่ตั้งใจ ค่ะ

การทำวัคซีนควรทำให้แมวที่แข็งแรง อยู่ในสภาวะไม่เครียด ได้รับการถ่ายพยาธิและป้องกันเห็บ
ในบางครั้งหลังจากฉีดวัคซีนอาจะเกิดการแพ้ได้ เนื่องจากได้รับโปรตีนแปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย ทั้งนี้ หลังจากทำวัคซีนน้องแมว อาจมีอาการซึม เบื่ออาหาร เป็นไข้อ่อนๆ หรือ บวมบริเวณที่ฉีด ควรจัดน้ำอาหารที่พักให้อย่างเพียงพอ

 

*** ทั้งนี้หากมีอาการแพ้รุนแรงเช่น ผื่น แดง น้ำลายไหล หน้าบวม หรือ หายใจลำบาก *** ควรพาไปพบสัตวแพทย์โดยด่วน

กรณีที่รับน้องเข้ามาเลี้ยง – ย้ายบ้าน เปลี่ยนเจ้าของใหม่ ควรให้น้องพักอยู่ที่บ้านให้คุ้นชินกับสถานที่ ประมาณ 7 วัน จึงค่อยพาน้องมาเริ่มทำวัคซีนค่ะ
ทั้งนี้เมื่อน้องย้ายที่อยู่ใหม่ อาจะมีภาวะเครียด จากการไม่คุ้นชินที่ การเดินทาง หรือการปรับเปลี่ยนอาหาร ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับภูมิคุ้มกันในตัวน้องลดลงและ เสี่ยงป่วยหรือ ซึมมากขึ้น จึงควรรอให้น้องปรับตัวก่อนค่ะ

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลพินิจของสัตวแพทย์ค่ะ เช่น บางช่วงพิสุนัขบ้าระบาด หรือ ไข้หัดระบาด สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถาณการณ์ ของโรคระบาดได้ค่ะ

 

กรณีเจ้าของมีงบประมาณที่จำกัด สามารถปรึกษาคุณหมอเพื่อจัดโปรแกรมตามงบประมาณได้ค่ะ

ราคาวัคซีนที่แสดงไว้บทหน้าเว็บเป็นราคาเบ็ดเสร็จต่อการเข้าฉีด 1 เข็มแล้ว ไม่มีค่าบริการทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองหรือค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติม

** ยกเว้นกรณีที่ต้องมีการตรวจเลือด เช่น ลิวคีเมียแมว หรือ บริการเสริมอื่นๆ ที่ทางสัตวแพทย์เห็นสมควร หรือแนะนำ เช่น ถ่ายพยาธิ เวชภัณฑ์ป้องกันปรสิต (เห็บ-หมัด-ไร) เป็นต้น


ทั้งนี้เจ้าของไม่ต้องกังวล สามารถสอบถามราคาค่ารักษาพยาบาลได้ก่อนเข้ารับบริการ และหากมีต้องมีค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติม หมอจะทำการแจ้งให้เจ้าของทราบก่อนดำเนินการทุกครั้งค่ะ