ศูนย์สุขภาพสัตว์รังสิต

ตรวจรักษาโดยสัตวแพทย์ ใบประกอบโรคศิลป์ ชั้น 1

เวลาทำการ :

10:00 – 21:00 ทุกวัน

ศูนย์ ธัญบุรี คลอง 3

099-0555-108

ศูนย์ หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์

061-434-3967

รู้ทันค่าไตเร็วขึ้น 2 เท่า ด้วย SDMA by IDEXX

รู้ทันค่าไตเร็วขึ้น 2 เท่า ด้วย IDEXX SDMA ที่ศูนย์สุขภาพสัตว์รังสิต ตรวจแล้วสามารถรู้ผลได้ทันที ! (ประมาณ 15 นาที หลังเจาะเลือด) แม้ไตจะเริ่มสูญเสียการทำงานเพียง 25% ก็สามารถตรวจพบได้ จากเดิม 75% หากใช้เฉพาะค่าครีเอตินีน

 

ในการศึกษาย้อนหลังเคสโรคไตเรื้อรัง ในน้องแมวสามารถตรวจเจอได้เร็วขึ้นก่อน เฉลี่ย 17 เดือน สูงสุด 48 เดือน ในน้องหมาตรวจเจอได้เร็วก่อน เฉลี่ย 9.8 เดือน สูงสุด 27 เดือน อีกทั้งการตรวจด้วย SDMA สามารถลดตัวแปรอื่นๆ ที่อาจแทรกแซงผลการประมาณค่าอัตราการกรองของไต (GFR) ที่ใช้เพียงค่า Creatinine และ Blood Urea Nitrogen ที่อาจจะแปรผันตาม สภาพร่างกายเช่น น้ำหนักตัว กล้ามเนื้อ อายุ และระยะของโรค 

 

รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน ในหลายเคสเมื่อตรวจเจอได้ก่อนน้องหมาน้องแมวอาจจะยังไม่ต้องรับยาเพิ่ม เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่น ปรับเปลี่ยน ควบคุมอาหาร เพื่อชลอการสารสูญเสียการทำงานของไต

 

รู้หรือไม่ ?
ไตของน้องหมาน้องแมว บอก อะไรกับคุณบ้าง 
เมื่อตรวจเคมีในเลือดควบคู่กับ IDEXX SDMA สามารถตรวจหาโรคเกี่ยวกับไตได้เร็วกว่า เช่น โรคไตเรื้อรัง, อันตรายต่อไตแบบเฉียบพลัน, กรวยไตอักเสบ, การอุดกั้นในทางเดินปัสสาวะ, นิ่วที่ไต, ไตอักเสบ, โรคที่เป็นแต่กำเนิด และยังสามารถสะท้อนถึงโรคอื่นๆ ที่มีกระบวนการทำงานที่ส่งผลกับไต เช่น ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ, โรคที่เกิดจากพยาธิเม็ดเลือด, โรคความดันโลหิตสูง, กลุ่มอาการหัวใจและไต, การอุดกั้นในทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง, การติดเชื้อในกระแสเลือด, โรคมะเร็ง, พิษจากยา เป็นต้น

ศูนย์สุขภาพสัตว์รังสิต บริการตรวจค่าเคมีในเลือด ด้วยเครื่องตรวจ IDEXX สัญชาติอเมริกา บริษัทอันดับต้นๆที่คิดค้นนวัฒตกรรม การตรวจเลือด ทางด้านสัตวแพทย์

 

ขอบคุณ ภาพและข้อมูล จากแผ่นพับให้ความรู้โดย IDEXX

บทความล่าสุด