ศูนย์สุขภาพสัตว์รังสิต

ตรวจรักษาโดยสัตวแพทย์ ใบประกอบโรคศิลป์ ชั้น 1

เวลาทำการ :

10:00 – 21:00 ทุกวัน

ศูนย์ ธัญบุรี คลอง 3

099-0555-108

ศูนย์ หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์

061-434-3967

ด้วยบริการที่ครอบคลุม ในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง

ศูนย์สุขภาพสัตว์รังสิต รักษาสัตว์ โซนรังสิต ลำลูกกา ธัญบุรี คลองหลวง มีบริการตรวจรักษาโรคในสัตว์ บริการผ่าตัด โดยสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ เครื่องมือทันสมัย และ เวชภัณฑ์คุณภาพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา การดูและรักษาสัตว์ป่วย ด้วยประสบการณ์และข้อมูลทางวิชาการ

สอบถามค่ารักษาพยาบาล

อัตราค่ารักษาพยาบาล สอบถามเบื้องต้น ประเมิณค่าใช้จ่าย และวางแผนการรักษา

ค้นหาสาขาใกล้บ้าน

รักษาสัตว์ โซน รังสิต ธัญบุรี คลองหลวง ลำลูกกา และระแวกใกล้เคียง สามารถเดินทางมารับบริการได้สะดวก

บริการฉุกเฉิน

สัตว์เลี้ยงประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บจากการกัดกัน เหตุเจ็บป่วย ฉุกเฉิน ผ่าคลอด

บริการและการรักษา

ตรวจเลือดและแปลผล

การตรวจเลือดเพื่อวินิฉัยโรค เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อยืนยันผลของโรค ดูแนวโน้ม เพื่อประกอบการวินิฉัย การตรวจเพื่อประเมิณความพร้อมก่อนการผ่าตัด หรือดูผลการตอบสนองของยารักษาโรค ฯลฯ การตรวจเลือดจึงจำเป็นอย่างมากในการรักษาสัตว์ ศูนย์สุขภาพสัตว์รังสิต มีบริการ ตรวจเลือดพร้อมแปลผลโดยสัตวแพทย์ ด้วยเครื่องมือตรวจเลือดที่ทันสมัย ระบบคอมพิวเตอร์ความแม่นยำสูง มาตรฐานยุโรปและอเมริกา สามารถแจ้งผลเลือดให้เจ้าของทราบได้ทันที หลังทำการเจาะ ประมาณ 5-20 นาที แล้วแต่ ชนิดผลเลือดที่ต้องการตรวจ 

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC Analyzer )

บริการตรวจด้วยเครื่องตรวจเม็ดเลือด (CBC Analyzer ) ที่สามารถวิเคราะห์ค่าเม็ดเลือดได้มากกว่า 20 ค่า ทั้งนี้ โดยหลักๆ ที่มักจะคุ้นหูหรือใช้กันบ่อยได้แค่ค่า ค่าเม็ดเลือดขาว (WBC) ค่าเม็ดเลือดแดง (RBC) ค่าเกร็ดเลือด  (PLT) ค่าระดับฮีโมโกลบิน (HBC) เป็นต้น โดยที่ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด นั้นสามารถบ่งชี้ได้หลายปัจจัยก่อนทำการรักษา เช่น ความพร้อมในการผ่าตัด, แนวโน้มหัดแมว ,แนวโน้มติดเชื้อไวรัส, การติดเชื้อในกระแสเลือด, ประเมิณสมบรูณ์ของร่างกาย รวมถึง พ่อแม่พันธุ์

 

บริการตรวจค่าเคมีในเลือด ( Chemistry Analyzer )

บริการตรวจค่าเคมีต่างๆ ในเลือดด้วยเครื่อง Chemistry Analyzer ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ค่าเคมีในเลือดได้กว่า 30 ค่า โดยค่าที่มักตรวจเพื่อวินิฉัยโรค ได้แก่ ค่าเอนไซม์ตับ (ALT, ALKP) ค่าของเสียในร่างกาย (BUN) ค่าการทำงานของไต (Creatinine ) ค่าโปรตีนในเลือด (Total protein) ค่าน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose) เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยบ่งบอกถึง การทำงานของตับ, การทำงานของไต, ดูภาวะไตเสื่อม, ค่ายาคงที่ในกระแสเลือด, ตรวจไตด้วยวิธีการ SDMA, ฮอร์โมนไทรอยด์, หรือตรวจ ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ซึ่งสามารถช่วยบ่งชี้ถึงความพร้อมในการตั้งครรภ์ได้

 
* ศูนย์ ธัญบุรีคลอง 3 ทราบผลได้ทันที 
** ศูนย์ หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ รอผล 1 วันทำการ

ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง

บางครั้งสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรา ไม่ว่าจะเป็น สุนัข – แมว หรือสัตว์อื่น ไม่สามารถบอกเราได้ว่ามีความผิดปรกติของร่างการเกิดขึ้น     ดังนั้นแล้วการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเป็นประจำ จะช่วยให้ตรวจพบความผิดปรกติ ในร่างกายก่อนลุกลามจนป่วยหนักได้ การตรวจสุขภาพในสัตว์ที่ทางเรามีบริการจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

ตรวจสมบูรณ์ของร่างกาย โดยสัตวแพทย์

เป็นการตรวจร่างกายเบื้องต้นด้วย สายตา การจับสัมผัส คลำ และใช้เครื่องมือเบื้องต้นอย่างหูช่วยฟัง โดยรายการเบื้องต้นจะมีการตรวจช่องปาก ตรวจตา ตรวจช่องหู ฟังปอด ฟังหัวใจ สังเกตุดูผิวหนังและร่างกายเบื้องต้น หากพบความผิดปรกติ สัตวแพทย์จะแนะนำให้ตรวจเฉพาะทางต่อไป เช่น ตรวจไรในช่องหู ตรวจเชื้อรา หรือตรวจเลือดเป็นต้น

ตรวจเลือดและวิเคราะห์ผล โดยสัตวแพทย์

เป็นการตรวจวิเคราะผลโดยการเจาะเลือดและใช้เครื่องตรวจเลือดคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำ อ่านค่าผลเลือดออกมาเพื่อบอกถึงภาวะต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งสามารถบอกได้เช่น แนวโน้มการเป็นโรคไต โรคพยาธิเม็ดเลือด หรือ โรคอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่แสดงผลทันทีในช่วงแรก หากพบความผิดปรกติ สัตว์แพทย์จะพิจารณา หรือ แนะนำวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ปรับเปลี่ยนอาหาร เพื่อชลอการเกิดโรคในอนาคต

บริการฉีดวัคซีน

ศูนย์สุขภาพสัตว์รังสิต บริการฉีดวัคซีน ในสุนัขและแมว วัคซีน เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยง ที่อาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณป่วย เมื่อสัตว์เลี้ยงถึงเกณฑ์อายุ หรือครบกำหนดประจำปี ควรพามาทำวัคซีนป้องกันโรค โดย ทั้งสุนัขและแมว ทางเรามีบริการวัคซีนพื้นฐานที่แนะนำ และวัคซีนทางเลือก อยู่ในสต๊อกพร้อมให้บริการ

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสุนัข

วัคซีนในสุนัขที่มีให้บริการและแนะนำมีดังนี้

 

1. วัคซีนรวม 5 โรค ได้แก่

 • ไข้หัดสุนัข 
 • โรคตับอักเสบ 
 • โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ 
 • โรคลำไส้อักเสบจากเชื้อพาโวไวรัส 
 • โรคฉี่หนู

2. วัคซีนพิษสุนัขบ้า 

สามารถทำได้ตั้งเมื่อสุนัขอายุครบ 2 เดือนขึ้นไป ระยะเวลาและกำหนดการฉีดดังนี้
– วัคซีนพิษสุนัขบ้า ปีแรก 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ปีถัดไปกระตุ้นปีละ 1 เข็ม

– วัคซีรวม 5 โรค ปีแรก แนะนำ 3 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ปีถัดไป กระตุ้นปีละ 1 เข็ม

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในแมว

วัคซีนพื้นฐานใน แมวที่มีให้บริการแนะนำให้ทำมีดังนี้

 

1. วัคซีนพิษสุนัขบ้า 

2.วัคซีนรวมในแมว ซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรค ไข้หัดหวัดแมว โรคระบบทางเดินหายใจ ช่องปากและลิ้นอักเสบ

3. วัคซีนลิวคีเมียแมว ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นวัคซีนพื้นฐานที่ควรทำให้น้องแมว 

 

ระยะเวลาและกำหนดการฉีดดังนี้

– วัคซีนพิษสุนัขบ้า ปีแรก 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ปีถัดไปกระตุ้นปีละ 1 เข็ม

– วัคซีรวมไข้หัดหวัดแมว ปีแรก แนะนำ 3 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ปีถัดไป กระตุ้นปีละ 1 เข็ม

– วัคซีนลิวคีเมียแมว ปีแรก 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ปีถัดไปกระตุ้นปีละ 1 เข็ม

 

ป้องกันปรสิต

ปรสิตในสัตว์เลี้ยง นอกจากก่อความรำคาญให้สัตว์เลี้ยงและเจ้าของแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคอีกด้วย นอกจากเห็บหมัดที่เราคุ้นเคย ยังมีปรสิตอื่นๆ เช่น ตัวไร พยาธิ ขี้เรื้อน เป็นต้น โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ ป้องกันปรสิตออกมาให้เลือกมากมาย ซึ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ได้ทันที

ผลิตภัณฑ์ ป้องกันปรสิต

 • บริการฉีดป้องกันเห็บหมัด (1 เดือน)
 • บริการขนมป้องกันเห็บหมัด ไร ขี้เรื้อน (แบบ 3 เดือน)
  บริการขนมป้องกัน
 • เห็บหมัด พยาธิหนอนหัวใจ (แบบ 1 เดือน)
 • บริการถ่ายพยาธิ
 • บริการผลิตภัณฑ์ป้องกันปรสิตอื่นๆ

บริการรักษา

 • บริการ รักษาไรในช่องหู
 • รักษา ขี้เรื้อนเปียก ขี้เรื้อนแห้ง
 • รักษาพยาธิเม็ดเลือด

ศัลยกรรม ผ่าตัด

ศุนย์สุขภาพสัตว์รังสิต ให้บริการผ่าตัด โดยสัตว์แพทย์ที่มีประสบการ์ณ และเครื่องมือทันสมัย โดยมีบริการทั้งการผ่าแบบใช้ยาสลบแบบฉีด และการผ่าด้วยเครื่องดมยาสลบและดันปอด อัตโนมัติ ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์     ซึ่งการผ่าตัดแต่ละแบบ จะมีข้อดีข้อเสีย ความเสี่ยง และความปลอดภัยแตกต่างกัน โดยจะขึ้นอยู่กับ เพศ พันธุ์ อายุ โรค ดุลยพินิจของแพทย์ รวมไปถึงงบประมาณของเจ้าของ

งานผ่าตัดที่ให้บริการ

 • ผ่าคลอด แมว-สุนัข
 • ผ่าตัดเนื้องอก และตรวจเซลล์มะเร็ง
 • ผ่าตัดมดลูกอักเสบในแมว และในสุนัข
 • ผ่าตัดเชอรี่อาย
 • ผ่าตัดทำหมัน
 • วางยาสลบเพื่อเย็บแผล
 • ผ่าตัดอื่นๆ

นัดหมายล่วงหน้า

เพื่อความปลอดภัย ทุกการผ่าตัดจำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า เพื่อตรวจเลือดประเมิณความเสี่ยงก่อนผ่าตัด รวมถึงการเตรียมตัวเช่น งด น้ำ งด อาหาร ซึ่งมีข้อสำคัญอย่างมาก รวมถึงการจัดคิวของแพทย์และสถานพยาบาล
* ยกเว้นเคสฉุกเฉิน เช่น ผ่าคลอด หรือ อุบัติเหตุ

หัตถการ และ อายุรกรรมทั่วไป

ศูนย์สุขภาพสัตว์รังสิต บริการ หัตถการ และ อายุรกรรมทั่วไป (โรคทั่วไป) ในแมวและสุนัข โดยเลือกใช้เวชภัณฑ์ คุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศ ในราคาที่เข้าถึงได้ ร่วมกับการวางแผนการรักษาร่วมกับเจ้าของ

บริการ หัตถการ

 • ผ่ากรีดฝี หนอง
 • สวนทวาร สวนอุตจาระ 
 • ตรวจอุจาระ กรณีท้องเสีย
 • สวนท่อปัสสาวะ (สุนัข-แมว ฉี่ไม่ออก)
 • ทำแผล ล้างแผล

บริการและรักษาโรคทั่วไป (อายุรกรรม)

 • ตรวจรักษาโรคผิวหนัง
 • ตรวจส่องเชื้อรา – รักษาเชื้อราในแมว
 • ตรวจหาเชื้อโรคหัดแมว – รักษาหัดแมว
 • ตรวจหาเชื้อลำใส้อักเสบในสุนัข – รักษาลำใส้อักเสบ
 • ตรวจการตั้งครรภ์ในแมวและสุนัข
 • รักษาโรคทั่วไป 

อุบัติเหตุและดูแลแผล

สัตว์เลี้ยงตัวโปรด แม้ว่าเราจะระวังเป็นอย่างดี แต่ทว่าบางครั้งอาจเกิดเหตุสุดวิศัยเผลอหลุดออกจากบ้าน แมว-สุนัข กัดทะเลาะกัน ผลัดตก วิ่งชนกระจกได้รับบาดเจ็บ เจ้าของสามารถพาน้องเข้าตรวจและทำหัตถการรักษาแผลได้ ซึ่งแผลบางประเภท จำเป็นต้องล้างแผล ทำความสะอาดทุกวัน จนกว่าจะดีขึ้น หรือจำเป็นต้องให้ยาฉีดร่วมด้วย

ตัวอย่างการบริการดูแลแผลเบื้องต้น

 • บริการเย็บแผล ฉีดขาด
 • บริการทำแผลจากการ กัดทะเลาะ
 • บริการตรวจและล้างแผล 
 • รักษาแผลต่อเนื่อง
 • บริการให้ยาปฏิชีวนะ และยาลดปวด

บริการอื่นๆ

นอกเหนือจากบริการข้างต้น ยังมี บริการอื่นๆ จากศูนย์สุขภาพสัตว์รังสิต อาธิ เช่น

ศูนย์ หมู่บ้านไวท์เฮ้า

 • บริการรักษาสัตว์พิเศษ
 • บริการให้คำปรึกษา ผสมเทียม และการจัดการฟาร์ม
 • บริการรักษานก กระต่าย หนู และ เต่า และสัตว์พิเศษ อื่นๆ (กรุณา สอบถาม)
 • บริการนอกสถานที่ และ บริการฝากเลี้ยง

ศูนย์ ธัญบุรี คลอง 3

 • บริการตรวจและรักษานกที่ได้บาดเจ็บ
 • บริการตรวจเลือดแบบรู้ผลทันที
 • บริการตรวจหาฮอโมนวันผสม (รู้ผลทันที)
 • บริการนอกสถานที่ และ บริการฝากเลี้ยง

คำถามที่พบบ่อย และข้อมูลอื่นๆ

การนัดหมายล่วงหน้า

ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า สำหรับการตรวจโรคทั่วไป วัคซีน ตรวจเลือด

– กรณีที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วใจการเข้ารับการตรวจ สามารถจองเวลาก่อนได้ค่ะ หรือโทรสอบถามคิวก่อนเข้ามาได้ค่ะ

* ยกเว้นการนัดผ่าตัดจำเป็นต้องนัดล่วงหน้าค่ะ

> ติดต่อจองนัดหมาย

กรณีที่มีการนัดหมายไว้ สามารถติดต่อสาขาที่ทำการนัดไว้ เพื่อเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงการนัดได้ค่ะ

การทำวัคซีน

ได้ค่ะ โดยเจ้าของเตรียมสมุดวัคซีนประจำตัวน้องจากที่เดิมเข้ามาด้วยค่ะ
หรือหากไม่แน่ใจ สามารถถ่ายรูปหน้าสมุดวัคซีน ส่งเข้ามาทางข้อความเพื่อสอบถามก่อนได้ค่ะ

>ช่องทางการติดต่อ ส่งข้อความ (ไลน์ – เฟสบุ๊ค)

ได้ค่ะ เพียงนำสมุดวัคซีนประจำตัวน้องเล่มเดิมติดเข้ามาด้วยค่ะ

เริ่มต้นตั้งแต่ 2 เดือน ขึ้นไปค่ะ
ทั้งนี้สำหรับลูกสุนัข จะมีวัคซีนพิเศษเฉพาะลูกสุนัข สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ 45 วัน ค่ะ

เจ้าของรับน้องเข้ามาอยู่ที่บ้านใหม่ให้คุ้นชินกับที่ก่อน เพื่อลดอาการเครียดของน้องที่อาจส่งผลให้ภูมิคุ้มกันน้องลดลง ประมาณ 7 วัน หลังจากนั้น สามารถพาน้องเข้ามาทำวัคซีนได้เลยค่ะ จะเป็นการเริ่มนับโดสใหม่ค่ะ

การทำวัคซีนแต่ละครั้ง *ไม่มี* ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม-วัสดุสิ้นเปลือง อื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากราคาวัคซีนค่ะ

บริการนอกสถานที่

ทางศุนย์สุขภาพสัตว์รังสิต มีบริการนอกสถานที่หรือไม่
มีค่ะ บริการพื้นที่ใกล้เคียง สามารถสอบถามกับคุณหมอในสาขาใกล้บ้านได้โดยตรงค่ะ
ทั้งนี้ วันเวลานัดขึ้นอยู่กับตารางคิวของคุณหมอค่ะ

บริการ ฉีดวัคซีน ป้องเห็บหมัด พยาธิหนอนหัวใจ โรคผิวหนัง เจาะตรวจเลือด ตรวจรักษาประเมิณเบื้องต้น ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถนำไปด้วยได้ คุณหมอจะแจ้งให้เข้ารับการรักษาต่อที่ ศูนย์ค่ะ     กรณีที่ต้องรับยาต่อเนื่อง เจ้าของสามารถแวะเข้ามารับยา หรือจัดส่งได้ค่ะ

ระยะทางให้บริการไม่เกิน 2-5 กิโลเมตร นับจาก สาขานั้นๆ ค่ะ
ค่าบริการนอกสถานที่ เริ่มต้นที่ 100.- บาท ค่ะ
ทั้งนี้ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการนอกสถานที่ กรณีที่อยู่ไกลเกินกว่ากำหนด หมอไม่มีคิวว่าง หรือ ตามดุลพินิจของคุณหมอค่ะ

เคสฉุกเฉิน เร่งด่วน

ขณะนี้ทางเรายังไม่ได้เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ค่ะ

ทั้งนี้ หาลูกค้าอยู่ใกล้ทางฝั่งโซนใกล้กับหมู่บ้านไว้ท์เฮ้า (ไทวัสดุ รังสิต) ทางศูนย์ หมู่บ้านไว้ท์เฮ้า ยังมีคุณหมอสแตนบายในช่วงดึก รบกวนลองโทรสอบถามดูก่อนได้ค่ะ

เนื่องจากทางเราเน้นให้คุณหมอตอบข้อความที่สอบถามเข้ามาโดยตรง เพื่อความชัดเจนถูกต้อง บ้างครั้ง คุณหมออาจติดเคสรักษา หรือผ่าตัดอยู่ค่ะ บางครั้งอาจตอบกลับช้าค่ะ


*** เร่งด่วน รบกวน โทรสอบถาม สาขาที่ต้องการเข้าใช้บริการค่ะ

> เบอร์โทรแต่ละสาขา

การผ่าตัด

ทุกการผ่าตัดมีความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจเลือดเพื่อประเมิณความเสี่ยงก่อนผ่าตัดทุกครั้ง

ทั้งนี้การตรวจเลือด ไม่ได้รวมไปถึงอาการแพ้ยาที่อาจเกิดขึ้นได้

การผ่าตัดด้วยเครื่องดมยาสลบเป็น ตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่า โดยเฉพาะกับสุนัขพันธุ์หน้าสั้น และน้องหมา-แมง ที่เข้าเกณฑ์อายุเยอะ หรือน้องที่มีแนวโน้วปัญหาเรื่องโรคตับ-โรคไต สัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดด้วยเครื่องดมยา จะสามารถฟื้นตัวได้ไวกว่า กว่าการผ่าตัดด้วยยาฉีดสลบ ทั้งนี้เนื่องด้วยต้องใช้ตัวยาดมสลบควบคู่กับเครื่องดมยาสลบและถังออกซิเจนเพิ่มเติมตลอดการผ่าตัด จึงมีค่าใช้จ่ายสูงกกว่าแบบฉีดสลบ

ติดต่อสาขาที่ต้องเข้ารับบริการ แจ้งรายละเอียดสัตว์เลี้ยง และความประสงค์ กับหมอผู้รับเคส
อาจจะมีการนัดเข้ามาประเมิณความพร้อมก่อนวันผ่านตัด และแจ้งรายละเอียดการ งดน้ำ งดอาหารค่ะ

> ติดต่อจองนัดหมาย

ปรึกษา และ สอบถามค่ารักษาพยาบาล

เจ้าของสามารถส่งรูป แจ้งรายละเอียดตัวสัตว์เลี้ยง (อายุ เพศ พันธ์) อาการ เข้ามาให้ทางคุณหมอประเมิณเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ

 

ทั้งนี้จะเป็นเพียงการประเมิณเบื้องต้น ค่ารักษาพยาบาล อาจะมีการเปลี่ยนแปลงหากตรวจพบความผิดปรกติอื่นๆ เนื่องจากเป็นการประเมิณเบื้องต้นจากภาพ และข้อมูลที่เจ้าของส่งเข้ามา ซึ่งจะไม่เหมือนกับการลงมือตรวจหรือใช้อุปกรณ์ตรวจเพิ่มเติม

 

อย่างไรก็ตาม เจ้าของไม่ต้องกังวล หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางคุณหมอจะแจ้งก่อนทำการรักษาทุกครั้งค่ะ

สามารถสอบถามเบื้องต้นได้ค่ะ ทั้งนี้การวิฉัยที่แม่นยำและตรงจุด คือการนำน้องเข้ามาตรวจค่ะ

** ทั้งนี้ การวินิฉัยโรค เพื่อการรักษาและจ่ายยา จำเป็นที่จะต้องพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาตรวจเท่านั้นค่ะ